Understøttende undervisning

BUPL, Ungdomsringen og CUR har taget initiativ til indsamling af fortællinger om arbejdet med USU med deltagelse af klubpædagoger. Erfaringerne italesættes af såvel lærere, pædagoger som elever.

Samlet synes pædagogernes indtræden i skolen at have bidraget til øget fokus på børnene /  de unges  trivsel og sociale samvær. Pædagogerne bidrager med deres børnesyn – fokus på det hele barn, hvilket får betydning for både tilrettelæggelse og børnenes tilgang og motivation for læringsaktiviteterne.

Fredericia kommune er repræsenteret i samlingen ved Erritsø distriktsskolen afdeling Bygaden med erfaringerne fra initiativ til Unge miljø. Der er tilknyttet tre pædagoger til Ungemiljøet. De er tilknyttet skoledelen ti timer om ugen. To af medarbejderne er med i UUV, mens den tredje varetager funktioner som AKT-lærer.

læs mere her:

Inspirationskatalog