Udfordringen på afdeling Bøgeskovej – II

Godt begyndt er….  – opfølgning på tidligere indlæg

– af Hanne Jensen, klasselærer på afd. Bøgeskovvej, Kirstinebjergskolen

I teamet omkring arbejdet med klassen og igangsættelsen af klassemøder har vi tre gennemgående personaler:  Akt – pædagog, klubpædagog og klasselærer.  Det har været en stor opgave, at få klassens piger på ret køl i forhold til de relationelle udfordringer der har været. Det har været i tæt samarbejde med AKT og Inklusion, at vi føler, vi er kommet i videre.

Det blev organisering og opstart af faste klassemøder som blev fokuspunktet,  og med udgangspunkt i emnet ”Identitet” blev materialerne fra AKT og Inklusion anvendt. Strukturen og opsætningen af klassemøder er alt andet end tilfældig, hvorfor løbende sparring vedrørende dette var nødvendig.

Sammen fik vi i teamet løsnet op for de samarbejdsvanskeligheder, der internt var i klassen og fik via det, for alderstrinnet aktuelle tema, ”hul” på det usagte i gruppen.

Arbejde med klassens udfordringer og det specifikke fokus på klassemøder og fællesskab vil fortsætte på vedligeholdsniveau indtil udskolings klasserne venter efter næste skoleår. Vi har fået øgede redskaber til at tackle de problemer, der er i klassen og har som gevinst også oplevet et mere intensivt og uvurderligt samarbejde med klubben.

Mine refleksioner om forløbet samler sig først og fremmest om vigtigheden af, at vi som professionelle voksne ikke er bange for at samarbejde med forældrene, også selvom de vanskelige samtaler ville være nemmere at være foruden. Vi er på skolen nødt til alle at samarbejde og have en fælles holdning til de elever, som vi arbejder med til dagligt.

En tydelig ledelse som bakker op – overfor både forældre, elever og personale arbejder på at få udfordringerne og problematikkerne frem i lyset, så vi alle ved, hvad vi skal observere og handle på.

Det ovenfor beskrevne forløb har været umådeligt hårdt og opslidende, men samarbejdet med kollegaer og AKT og Inklusion har gjort, at man hele tiden har kunnet sætte ord på de frustrationer, som man måtte sidde med i teamet og har haft støtte til nye idéer og vinkler på en til tider fastkørt udfordring.