Styr på sundheden i skolen!

Skal sundhedsundervisningen sættes bedre i system, så er muligheden nu til stede. Dansk Skoleidræts projekt Styr på Sundheden er blevet åbnet for alle skolers deltagelse.

Læs mere her

I Fredericia har vi fokus på netop dette. Efter vores ny skolestruktur, har vi oprettet Sundhed og Trivselsråd i hvert skole og institutionsdistrikt. Her sidder vi i et 0 – 18 års perspektiv og strategisk drøfter indsatsen på sundheds, bevægelses og trivsels området i distriktet. Laver indsatser ud fra data såsom ungeprofilundersøgelsen, LSP og skoletrivselsundersøgelsen.

Et fælles nyt skridt i samarbejde med Sex og Samfund, er at udarbejde et undervisningsmateriale for 0 kl. – 9 kl. som lever op til nye fælles mål indenfor vejledning til seksuel undervisning.

Vil du vide mere kontakt Jakob Hansen, PUC 4111 8217