STEM – Naturvidenskabelig læring og udvikling i Fredericias daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser

Fredericia kommunes dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og forvaltning vil i efteråret 2018 samarbejde om at beskrive og skabe retning for naturvidenskabelig læring og udvikling for kommunens børn og unge.

Som forberedelse til dette deltager Børn & Unge i ASTRA UdviklingsRum. Herigennem samles inspiration til metodik og proces i arbejdet med beskrivelse af naturvidenskabelig læring og udvikling i Fredericias daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Ved at indgå i samarbejdet, sammen med 11 andre kommuner, er Fredericia derved på forkant med Teknologipagtens nye nationale ambition og kvalificerer arbejdet omkring målet – at få flere grundskoleelever til at vælge den naturfaglige vej.

De 12 kommuner, der deltager i det samarbejdet  er: Dragør, Fredericia, Furesø, Halsnæs, Høje-Taastrup, Kalundborg, Kolding, Odsherred, Skive, Sønderborg, Vejle og Vordingborg. 11 procent af landets 0-17 årige bor i disse 12 kommuner.

Arbejdet er faciliteret af Astra, den samlende aktør for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark