Startpakke til personale i dagtilbud, der skal modtage børn af flygtningefamilier

Fredericia kommune kan nu præsentere en startpakke i forbindelse med modtagelse af børn fra flygtningefamilier.

Det er vores håb at pakken kan tjene flere formål:

  • Den skal bidrage til at kvalificere det pædagogiske arbejde med børnene.
  • Den skal give jer en mulighed for at forberede jer til opgaven.
  • Den skal samle de oplysninger, der er brug for i forbindelse med at arbejde med børn fra flygtningefamilier.

Proceduren fremover, når I modtager børn fra flygtningefamilier, vil være:

  1. Barnet registreres som flygtningebarn. Vi tilstræber, at registreringen sker inden ankomst til institutionen, dette kan vi ikke garantere, derfor kan det i nogle tilfælde være jer, der skal melde ind til Flemming Fogtmann ,  at I har modtaget barnet.
  2. Det første barn, der modtages i den enkelte institution:  Institutionen tildeles 25 timer, heraf skal de 5 timer anvendes til forberedelse: gennemgang af startpakken, udprinte materialer, læse relevant litteratur.
  3. De følgende børn: i 2016 tildeles der 20 timer til særlig pædagogisk indsats i forhold til barnet: der arbejdes med den praktiske pædagogik, inklusion og særlig opmærksomhed jvnf. indhold i startpakken,  ud fra STROF modellen, som er beskrevet i materialet.
  4. Digital startpakke og rygsæk: Det samlede indhold af startpakkens materialer foreligger på Tabulex og er tilgængeligt for alle. Derudover har AKT pædagogen i alle distrikter en fysisk ”rygsæk” som indeholder: pjecen Startpakke, en interaktiv tavle, interaktiv fotoalbum, en krammebamse. Denne rygsæk udlånes efter behov til de enkelte dagtilbud, som modtager børn fra flygtningefamilier.
  5. AKT pædagogens rolle og funktion: AKT pædagogen er  tovholder på de pædagogisk  indsatser for børnene og kan give vejleding og sparring  i forhold til opgaven.
  6. KKP’ernes rolle og funktion: Praktisk pædagogisk støtte til indmeldelse i dagtilbud/modtageklasse, herunder også orientering til Børn og Unge og/eller Fredericia Kommunes modtagelse.
  7. Læs hele folderen om “Startpakke – Modtagelse af flygtning i dagtilbud” her