Skolesvinget – Udfordringer med aldersintegrerede klasser

 

– af Lars Andersen, Afdelingsskoleleder på Skolesvinget

På Ullerup Bæk Skolen, afdeling Skolesvinget er vi i skoleåret 2013-14 begyndt at arbejde med aldersintegrerede klasser.

På 1. og 2. årgang har vi ca. 70 elever, som er inddelt i 3 klasser; 12a, 12b og 12c. De tre klasser arbejder skiftevis i deres stamklasse, samt på forskellige læringshold i dansk og matematik.

Dette har givet også nogle nye udfordringer, som vi ikke havde tidligere, da klasserne var inddelt på traditionel vis i 1a, 1b, 2a og 2b osv.

 Vores opstart med A.I. – klasserne var udfordret af, at vi voksne ikke kendte hinanden godt ved opstarten. Der var en ny personalegruppe med lærere fra 3 tidligere matrikler, der skulle samarbejde. Jeg var ny skoleleder, og havde ikke tidligere arbejdet med AI – klasser. Samtidig var det elever, der havde gået i nogle andre klasser og var sat sammen på nye hold.

Da vi nåede ca. 4 mdr. hen i skoleforløbet tilkaldte vi Videns- og Ressourcecenteret (VRC) til et forløb, hvor vi primært fik sparring omkring vores måde at organisere os på omkring klasserne.

Betina Boldt og Jesper Vilsbæk holdt møde med hele 1.2. årgang, hvor skolens AKT – lærer og undertegnede også deltog. Dernæst overværende Betina og Jesper undervisningen og var med 2 hele dage.

Formålet med AKT – lærerens deltagelse var, at han skulle arbejde videre med lærergruppen, når VRC havde trukket sig ud igen.

Hele forløbet sluttede af med et stort fælles møde, hvor vi alle blev udfordret på vores praksis og vores måde at organisere os på.

Det var nogle rigtige gode tilbagemeldinger vi fik fra VRC, og Deres observationer medførte også, at vi f.eks. fik indført nogle fælles regler for, hvordan skoledagen startes op.
Nogle elever havde en meget voldsom adfærd overfor hinanden, og VRC’s tilbagemeldinger betød også, at vi startede et projekt op, som stadig kører d.d.:  ”Skolesvinget siger nej til vold”

Noget jeg fandt rigtig positivt ved forløbet var det tætte samarbejde med skolens AKT lærer.
Jeg kunne selvfølgelig ønske at VRC, havde haft tid til at være ved os i en længere periode. Men når det er sagt, så synes jeg rigtig godt om den opfølgning og det samarbejde, som VRC havde med AKT – læreren.

AKT  læreren har efterfølgende fulgt op flere gange med teamet og på den måde sikret, at vi hele tiden holder fokus på det, der var vores særlige udfordring.