Sansemotorisk fokuspunkter i plakatform

En tidlig indsats på det sansemotoriske område kan have afgørende betydning for et barns motoriske udvikling. Alle kommunens dagplejer og daginstitutioner vil i løbet af foråret blive præsenteret for fire plakater med sansemotoriske fokuspunkter, der dækker over alderstrinet 1 år – 5 år. Plakaterne kan bruges som guidelines i forbindelse med det daglige motoriske arbejde. Se plakaterne her:

1-årige barn

2-årige barn

3-årige barn

5-årige barn