Rapport om Understøttende undervisning

”Skolereformen kræver nye måder at tænke og arbejde på i skolerne –  ikke mindst i understøttende undervisning”

 

Denne rapport afdækker muligheder og barrierer, med henblik på at udvikle en model for udmøntning af understøttende undervisning på Kirstinebjergskolen.

Den er resultatet af et analysearbejde af den nuværende understøttende undervisning, og afsluttes med generelle anbefalinger og forslag til mulige principper for et konkret fremadrettet arbejde.

Læs rapporten her: