Principper for forældresamarbejde

Et godt samspil mellem forældrene og de ansatte i dagtilbud og på skolerne er en styrke i den lokale indsats for børn og unges trivsel og læring.

Børne- og Skoleudvalget har vedtaget fem principper for forældresamarbejde gældende for 0-18 år.

Se dem her.