Ordblindhed i grundskolen – et inspirationsmateriale

En god hjælp til elever med ordblindhed sikres bedst gennem tidlig indsats og godt samarbejde mellem aktørerne om barnet. Det er nogle af de centrale anbefalinger i et inspirationsmateriale, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggjorde d. 15. juni 2016.

Inspirationsmaterialet giver eksempler på cases, metoder og overvejelser fra dygtige og professionelle fagfolk i Danmark. Inspirationsmaterialet bygger desuden på viden og råd fra ordblinde elever og fra forældre til ordblinde børn. Materialet tager udgangspunkt i dansk og international forskning i elever, der udvikler alvorlige specifikke læsevanskeligheder: Ordblindhed.

Med den nationale ordblindetest, som tages fra 3. klasse, sikres der, at elever med ordblindhed identificeres på et sikkert og ensartet grundlag over hele landet. Testen kan dog ikke stå alene og her kommer inspirationsmaterialet ”Ordblindhed i grundskolen” ind i billedet.

Inspirationsmaterialet henvender sig til både elever, forældre, læsevejledere, lærere, pædagogisk personale, skoleledelse og forvaltning.

Læse mere på: http://www.emu.dk/nyhed/inspiration-til-arbejdet-med-ordblinde-elever-i-grundskolen