Ny forskning: Hyppig brug af it i skolen fremmer kompetencer til fremtidens samfund

Danmarks hidtil største forskningsindsats på grundskoleområdet viser, at it fremmer kompetencer hos eleverne, som er særligt brugbare i det 21. århundredes videns- og netværkssamfund. Resultaterne fra forskningsprojektet er samlet i et inspirationskatalog, som giver gode ideer og erfaringer videre til lærere og ledere på landets skoler.

Læs mere her