Minister i samråd: Uholdbart, at digitale læringsplatforme ikke gør mere nytte

Pernille Rosenkrantz-Theil understregede til samrådet, at læringsplatforme er obligatoriske af have – ikke at bruge. 

Der var ikke negative politiske intentioner bag elevplaner eller den digitale understøttelse, selvom det har udviklet sig uheldigt, lød det fra undervisningsministeren på et samråd i torsdags. EduTech giver dig fire væsentlige pointer, som Pernille Rosenkrantz-Theil (S) bragte op under samrådet.

Mie HaugaardFredag, 30. juli 2021 – 9:540

Der er alt for mange lærere i den danske grundskole, der oplever, at læringsplatforme ikke øger kvaliteten af undervisningen.

Derfor var børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i sidste uge indkaldt til samråd, hvor ministeren understregede, at platformene har stået meget højt på dagsordenen, da hun var på rundtur i alle landets lærerkredse umiddelbart inden den første coronanedlukning.

»Det afspejler sig ikke helt i den offentlige eller politiske debat, så det er mægtig vigtigt, at vi får kigget ordentligt på det,« lød det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Der er sket en instrumentalisering af undervisningen, som stammer fra målstyringen i Fælles Mål, der blev indført med folkeskolereformen, samtidig med, at lærerne har fået mindre tid til at forberede undervisningen og derfor griber til færdiglavede, digitale undervisningskoncepter.

Sådan lød det fra Lotte Rod fra Radikale Venstre, som havde indkaldt undervisningsministeren, da hun åbnede samrådet om læringsplatforme i folkeskolen.

»Når vi på den anden side af sommerferien skal diskutere frihed i folkeskolen, er det vigtigt, at det ikke bare er frihed til den enkelte skole til at bruge pengene, som de finder meningsfuldt, men også en frihed, der giver mangfoldighed i undervisningen, så forskellige elever får chancen for at lære på forskellige måder,« lød det fra den radikale uddannelsesordfører.

Samrådet var indkaldt på baggrund af en undersøgelse fra ministeriet, der viser, at fire ud af ti lærere ikke mener, at udbyttet af at anvende læringsplatforme står mål med tiden brugt på dem.

Her er de fire væsentlige pointer, som Pernille Rosenkrantz-Theil bragte op under samrådet:

Læringsplatforme er obligatoriske af have – ikke at bruge

Pernille Rosenkrantz-Theil understregede under samrådet, at der ikke fra statens side stilles krav om, at skoler og lærere skal anvende læringsplatformene – kun at de skal have dem.

Tak til EduTech