Master for en styrket pædagogisk læreplan på dagtilbud

Den pædagogiske læreplan spiller en central rolle for det pædagogiske personale og ledelses arbejde med de 0-6 årige børns udvikling og læring. Men evalueringer har også vist, at der er en del udfordringer.

Den pædagogiske læreplan har bred opbakning blandt ledere og pædagogisk personale og har styrket og synliggjort den pædagogiske faglighed. Der er derfor et rigtig godt udgangspunkt at stå på og bygge videre på.

Nogle af de udfordringer, som evalueringer og sektoren har peget på, er:

  • De lokalt opsatte mål for børns læring kan være vanskelige for personalet at udarbejde, og målene er ofte aktivitetsmål og ikke læringsmål.
  • Mange steder bliver der ikke systematisk evalueret på børnenes læring og udvikling.
  • Personalet oplever, at læreplanen ikke fungerer ift. at understøtte udsatte børns læring.
  • Sammenhæng til børnehaveklassen er en udfordring.
  • Der er mange forskellige forståelser af, hvad læring er, og hvad der ligger i de enkelte læreplanstemaer.

En styrkelse af den pædagogiske læreplan skal skærpe fokus på, hvilke læringsmiljøer vi stiller til rådighed for børnene i dagtilbud.

Læs mere om baggrunden samt masterplan her