Mange ordblinde grundskoleelever anvender ikke it-støtte på trods af effekt

 

Ny undersøgelse viser, at selv om it-støtte har en positiv effekt på ordblinde elevers læsning og stavning, anvender rigtig mange ordblinde elever ikke deres it-hjælpemidler. Læs mere i rapporten her fra Undervisningsministeriet:

http://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/jun/170621-mange-ordblinde-grundskoleelever-anvender-ikke-it-stoette-paa-trods-af-effekt