Lyng Rollespil – i medarbejderoptik

Lyng fritidscenter leverer fællesskaber i øjenhøjde!

”Lyng Rollespil er stedet, hvor unge, sammen med andre, tager ansvar og initiativ og bliver aktører i eget liv” (Hans Mogensen, University College Syddanmark 1)

– af medarbejderne – Lyng Rollespil

Det fællesskabende engagement

I Lyng Rollespil opstår der i samværet meget andet end bare rollespil. Rammen omkring spillet medfører en række ikke planlagte sideeffekter som er medvirkende til at gøre rollespillet til en slags katalysator for både læring til livet, dybe og årelange relationer, tilegnelsen af mangeartede håndværksmæssige færdigheder, ledelseskompetencer og ikke mindst inklusion af børn og unge, som oplever sig selv som marginaliserede i stort set alle andre sammenhænge.

Og det til trods for, at vi reelt ikke fokuserer på det eller har opsat mål herfor. Børn og unge med forskellige diagnoser inkluderes nærmest uden særlig opmærksomhed.

Forskningssamarbejde

Der er lavet et indgående forskningsarbejde i og omkring Lyng Rollespil, som blandt andet afdækker disse mange nuancer i legens betydning for dem, der går ind i den, som det sker denne ene aften hver uge. Det kan varmt anbefales at læse de to rapporter, hvor Hans Mogensen, der tidligere har fungeret som lektor ved UC Syd, giver nogle klare bud på, hvordan det kan lade sig gøre at opnå en hel masse…uden egentlig at ville det. Ved at muliggøre den leg, der er så grundlæggende for menneskers udvikling…men som i disse år også er under pres fra stadig stigende krav om blandt andet styring og målbarhed.

Rollespil i Lyng (25)Rollespil i Lyng (29)

Ligeværdige roller

Der er forholdsvis få ansatte pædagoger tilknyttet Lyng Rollespil, hvor mellem 2-300 børn og unge deltager. Spillerne…de små og de store… har i og omkring spillet en reel betydning for, om spillet fungerer og “lever”. Der er ganske enkelt ikke nok voksne pædagoger til at bestemme og styre. Det er en helt bevidst strategi, og der er ikke tale om, at rollespillet i dag er en styret eller iscenesat pædagogisk aktivitet…selvom vi ville, så kan det slet ikke lade sig gøre, når der ikke er flere pædagoger, end der er. Der er til gengæld en del forældre, som bidrager med frivilligt arbejde – blandt andet er der hvert år en håndfuld forældre, som laver mad til de godt 120-130, der deltager i ugelejren.

Der er altså tale om en fælles leg, hvor alle har en (stor) rolle at spille…alle har en ligeværdig værdi, og spillet ville ganske enkelt gå i stå, hvis dette fælles ansvar forsvandt ved at pædagogerne kom til at fylde for meget.

Medarbejderansvar – et arbejde med mange facetter

Pædagogerne sørger særligt for at skabe og vedligeholde rammen. At der er styr på sikkerhed, medlemsregistrering, kaffen til de mange pendlende forældre og selvfølgelig en del af logistikken omkring Lyng Rollespil. En hel masse små og store opgaver, der knytter sig til det at drive spillet…og så spiller nogle også med…

Samtidig er det en væsentlig opgave at være omkring de ældre spillere, som har forskellige støttende og kreative funktioner i og omkring spillet…det er en opgave med rigtig mange facetter…blandt andet hjælpes der med jobsøgning, studievalg og andre personlige forhold, som de søger rådgivning omkring hos de voksne, som de gennem årene har lært at kende på fritidscentret.

Igennem spillet kommer vi selvfølgelig også i kontakt med børn og unge, hvor den pædagogiske faglighed skal sættes i spil, men dette foregår så vidt muligt “udenfor eller ved siden af” rollespillet, som derfor bevarer sin funktion som “oase” for de børn, der har så stort behov for at få et pusterum i en ellers kaotisk hverdag.

Rollespil i Lyng (10)Rollespil i Lyng (34)

Et levende tilbud

I dag spilles der stadig live rollespil i Lyng…og flere af de børn, der var med fra starten er stadig aktive. Der spilles nu også andre typer af rollespil.

Med kort, med figurer og live rollespil i andre spiluniverser, som eksempelvis Commandos, der er mere nutidigt, end det middelalderunivers, som  danner rammen om landet “Talansar”, hvori Lyng Rollespil foregår. Børn, unge og voksne fra Fredericia, omegnskommunerne og endda længere væk fra, samles en gang om ugen, hvor det helt særlige liv, der leves i Talansar, udspiller sig på 11.år.

Igennem årene har der udviklet sig en helt unik kultur, hvor man mærker, hvor langt man kan komme med legen som centrum. Rollespillet er en leg…og der gøres ikke noget for, at det skal være andet end netop det.

Lidt historie

Rollespillet i Lyng har eksisteret siden 2003, hvor en gruppe drenge startede med at lege i området omkring Lyng Fritidscenter, hvor de klædte sig ud…inspireret af universet i “Ringenes Herre”.

De voksne på Lyng Fritidscenter var i første omgang ikke helt med på, hvad der skete, og var egentlig mest optaget af, at børnene ikke længere var i klubben. Efter nogen tid kom de dog på omdrejningshøjde med de entusiastiske drenge – og snart var live rollespil en del af Lyng Fritidscenters dagligdag. Spillet udviklede sig de kommende år. Blandt andet på baggrund af et samarbejde med en lokal rollespilsforening, som bidrog til, at der fra begyndelsen blev lagt et højt niveau i spillet.

Artiklen er den ene af to, hvor forældre og medarbejdere beskriver det inkluderende fællesskab Fredericia Kommune tilbyder gennem Lyng Rollespil

Forskningsrapporterne kan læses her


1 Forskningsrapport 1, UCSyd, Hans Mogensen