Kompetenceudvikling skal der til…

Opkvalificering af ressource-personer

AKT & Inklusion arrangerer refleksionsforløb for AKT- medarbejdere på Kirstinebjergskolen, afdeling Havepladsvej.

– af Michael Tøffner, Afd. Havepladsvej

Jeg har som koordinator for ressourcecenteret på Kirstinebjergskolen, afdeling Havepladsvej deltaget i et refleksionsforløb, der blev planlagt og gennemført af AKT & Inklusion, Videns- og Ressourcecenteret i Fredericia.

Baggrunden for forløbet er, at skolen er ny som konsekvens af en omfattende ændring af skolestrukturen i Fredericia, og at der derfor skal kapacitetsopbygges og kompetenceudvikles på en lang række områder. En udfordring er også, at forskellige kulturer skal forenes i bestræbelserne på at sikre den bedst mulige kvalitet i såvel AKT-arbejdet som på andre områder.

Forløbet bevægede sig på flere planer, idet det tog et konkret udgangspunkt i den enkelte deltagers praksis og udfordringer kombineret med en eller flere metoder til refleksion individuelt eller i teams.

Personligt har jeg fået et stort udbytte af forløbet. Det gav mulighed for både at foretage egne refleksioner på flere niveauer over en række af de udfordringer, vi møder i det daglige arbejde i ressourcecenteret, og at opbygge kompetence i anvendelsen af forskellige metoder til realisering af en målsætning om, at en række AKT-opgaver skal løses i samarbejde med teams.

En ikke uvæsentlig sidegevinst i forløbet er, at medarbejderne på AKT-området har fået et større kendskab til hinandens kompetencer og erfaringer, og at det dermed i højere grad er muligt at sammensætte den bedste løsning på udfordringerne i AKT-arbejdet.

Det står i mine øjne også klart, at AKT-medarbejderne spiller en særlig rolle i inklusionsarbejdet på den enkelte skole og i det enkelte team. Det vil derfor være en central udfordring at identificere de behov og de kompetencer, der skal til for at møde nye udfordringer. Forløbet bidrog til at kickstarte den proces, der gerne skal resultere i, at ressourcecenteret på Kirstinebjergskolen, afdeling Havepladsvej i det fremadrettede inklusionsarbejde, står endnu stærkere og parat til at samarbejde om løsningen af opgaverne.