Kompetenceopbygning af AKT-medarbejdere – set i et ledelsesperspektiv

– af Dorte Petterson, Afdelingsskoleleder, Kirstinebjergskolen

 

På Kirstinebjergskolen er vi i indeværende skoleår i gang med at opbygge et Distriktsressourceteam.  Den primære opgave for Distriktsressourceteamet er at sikre alle elevers fysiske, faglige samt sociale udvikling gennem en målrettet koordinerende indsats.

Vi ønsker, at indsatsen ofte skal ske i klasseteamet i form af vejledning, sparring og supervision. For at dette skal lykkes, er det nødvendigt, at medarbejderne i Distriktsressourceteamet er klædt på til opgaven.

Vi indledte derfor et samarbejde med Videns- og Ressourcecentret omkring et forløb, der kunne opkvalificere vores AKT-medarbejdere. Betina Boldt og Jesper Vilsbæk blev sat på opgaven og i fælles sparring kom vi frem til, at vores AKT’ere skulle i gennem et refleksionsforløb, hvor de ville få redskaber til at skabe refleksive processer i de forskellige teams.

AKT-teamet har arbejdet med kollegial supervision, og det er nu en del af deres værktøjskasse. De er blevet udfordret i egen praksis samt erhvervet sig forskellige metoder til refleksion. Jeg deltog i deres første møde samt til deres evaluering. Alle deltagere i forløbet udtrykte stor tilfredshed og var klar til at bruge kollegial supervision. Faktisk lavede vi en konkret aftale omkring et klasseteam til selve evalueringen.

Jeg kan med stor glæde konstatere, at forløbet kommer til at udmunde i en ændret praksis hos vores AKT personale. Forløbet har været praksisnært, og de har forpligtiget hinanden på at benytte kollegial supervision og hjælpe hinanden. Endvidere er de som gruppe blevet afklaret omkring hinandens kompetencer, hvilken er en styrke i deres fremtidige samarbejde.

Vi forstiller os, at der skal være en opfølgning på erfaringer og udfordringer i det nye skoleår. Samarbejdet med VRC har været effektivt og effektfuldt. Jeg kan konkludere, at støttestrukturen omkring vores skoler virker.