Inspirationskatalog til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

Materialet er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd og henvender sig til Fredericia Kommunes tilbud –  hovedsagligt 3 – 6 års området. Det er udarbejdet i samarbejde med Fredericia kommunes daginstitutioner, Støttepædagogkorpset og VRC.

Det er resultatet af en række interview blandt medarbejdere og ledere i institutionerne indenfor 3 – 6 års området, som har ført til inspirationskataloget. Henover efteråret 2015 vil Støttepædagogkorpset i samarbejde med dagtilbudslederne understøtte implementeringen i institutionerne.

Inspirationskatalog