Greb til læselyst – læsevaner hos 9-13 årige

FEM CENTRALE PUNKTER OM BØRNS LÆSNING OG BRUG AF BIBLIOTEKER

1. Børn læser generelt mindre i fritiden, viser udviklingen fra 2010-2017 – samlet er der sket et fald på 5%, fra 61% til 56%, i forhold til børn, der læser mindst flere gange om ugen.

2. Faldet i tid brugt på læsning skyldes primært piger – i 2010 læste 68% af pigerne mindst flere gange om ugen, mens det var 53% af drengene. I 2017 er disse tal faldet til henholdsvis 59% for pigernes vedkommende og 52% for drengene.

3. Børn bruger generelt mere tid på sociale medier og web-tekster end på at læse bøger.

4. Børns tre primære inspirationskilder til læsning er: Film, venner og deres mor.

5. 71% af børnene låner bøger på biblioteket mindst en gang årligt mens 29% stort set aldrig låner bøger på biblioteket.

Læs mere: http://www.fremtidensbiblioteker.dk/greb-til-lselyst-2