Fakta ark om trivsel, sundhed og læring

Dansk skoleidræt og Trygfonden har samlet et stort materiale om hvad vi ved om børns trivsel, deres oplevelse af sundhed der kan optimere på deres læring.

I Fredericia Kommune sidder vi i hvert distrikt og arbejder med disse emner i vores sundhed og trivselsråd. Et råd der er tværfagligt forankret og med deltagelse af ledelse på hele 0-18 års området.

Det giver mening!

Se Dansk Skoleidræts fakta ark her