Fælles læringssyn

Tirsdag d. 2. juni tog alle lederne fra dagtilbud, skole og fritid for alvor hul på arbejdet med at få etableret en fælles læringsforståelse i et 0-18 års perspektiv. På temadagen i Messe C blev vi udfordret af lektor Bent. B. Andresen fra DPU, der blandt meget andet pegede på vigtigheden af at styrke pædagogens og lærerens pædagogiske dømmekraft, at kunne identificere hvordan leg og undervisning på hver sin måde bidrager til læring og at kunne formulere mål, der er anvendelige i praksis.

Læs Bent B. Andresens lille rapport om fælles læringsgrundlag her.