Fælles læringssyn

Gennem 2015 er der i Børn & Unge blevet arbejdet på at formulere en fælles læringsforståelse i et 0-18 års perspektiv. I juni måned holdt lektor Bent B. Andresen fra DPU temadag for alle ledere samt støttestrukturen. Hans lille rapport om Fredericia pegede bl.a. på vigtigheden af at kunne identificere, hvordan leg og undervisning på hver sin måde bidrager til læring. Siden er der på ledelsesniveau blevet arbejdet videre med at formulere det, som nu er Børn & Unges fælles læringssyn. Se det fælles læringssyn her: