Endnu mere forskning der peger…

…på at fysisk aktivitet øger læring og trivsel.

Vi har hørt rigtig meget omkring  45 min. bevægelse, faglig bevægelse, brain breaks etc.

Min tilgang til at arbejde med bevægelsen er at øge børnenes og de unges kropsbevidsthed. Altså at lære sin krop at kende, at blive tilfreds med sin krop…dette parameter at blive tilfreds med sin krop er vigtigt i forhold til trivsel og hvis vi kan lykkes med det, at øge trivslen så øger vi også læringsudbyttet – vi øger nemlig barnets robusthedskompetence og dermed det indre drive de unge og børnene skal bruge i deres udvikling og til deres fremtidige valg.

I kommunens sundhed og trivselsråd har vi fokus på barnets trivsel gennem blandt andet at ind tænke de miljøer barnet færdes i. Vi må ikke kun se på trivsel i forhold til individet, det er et stort samspil der skal koordineres. Se mere her.