Den nationale naturfagsstrategi – større opmærksomhed omkring naturfag

Regeringens nationale naturvidenskabsstrategi er nu offentlig. Den indeholder følgende fem indsatsområder:

  • Styrket motivation og faglig fortælling
  • Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturvidenskab
  • Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag
  • Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder
  • Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

Download strategien her

Processen frem mod en naturvidenskabsstrategi

En bredt sammensat strategigruppe har i 2017 udarbejdet en rapport med anbefalinger til en national strategi for de naturvidenskabelige fag. I første fase analyserede strategigruppen udfordringer og muligheder, mål og udviklingsområder.

I anden fase udarbejdede gruppen et samlet oplæg til en national strategi, herunder opstillede de relevante målsætninger. Anbefalingsrapporten gav bud på konkrete tiltag og indsatser til udmøntning af målsætningerne.

Læs Sammen om naturvidenskab

Efterfølgende arbejdede en rådgivningsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet videre med anbefalingerne.

Læs om rådgivningsgruppens anbefalinger

Det store baggrundsarbejde har dannet grundlag for Undervisningsministeriets naturvidenskabsstrategi for grundskolen og ungdomsuddannelserne.