AKT pædagog fremmer inklusion i pædagogisk praksis

I efteråret 2013 valgte Børn og Unge i Fredericia Kommune at give AKT pædagogerne i dagtilbud et samlet kompetenceløft via diplommodulet “Social inklusion”

Ønsket var at kvalificere AKT vejledningen i 1. led omkring inkluderende forholdemåder i pædagogisk praksis.

AKT pædagogerne har som helhed givet udtryk for, at kurset har kædt dem bedre på til rollen som AKT pædagog i og på tværs af egen institution, både i relationen til kollegaer i andre huse og til pædagogiske ledere af de huse, som AKT pædagogerne betjener.

Både i foråret 2014 og i efteråret 2014 har der været nytilkomne i funktionen som AKT pædagog været på uddannelse  isamme modul.

Anja ansat i Ulleruphave børnehus fortæller i indslaget om sine erfaringer med brug af redskaberne og nyerhvervet viden fra modulet Social inklusion.